• เตาแม่เหล็กไฟฟ้า + เซรามิคไฟฟ้า
• หัวเตากำลังไฟรวม 3,600 วัตต์
- แม่เหล็กไฟฟ้า - 1800 วัตต์
- เซรามิคไฟฟ้า - 1800 วัตต์
• ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
• ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
• มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

• เตาเซรามิคไฟฟ้า 2 หัวเตา
• หัวเตากำลังไฟรวม 3,000 วัตต์
• ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
• ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
• มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

chevron-down