ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการติดตั้ง

 1. ข้อกำหนดการติดตั้ง
  กรณีติดตั้งกับบล็อคแก้ว, กระจก, โลหะ, เฟอร์นิเจอร์ไม้และหินชนิดต่างๆ คิดค่าบริการเพิ่มตามตารางราคาอุปกรณ์ที่ใช้นอกเหนือมาตรฐานกำหนด กรณีเจาะฝ้าฉาบเรียบ บริษัทดำเนินการในการเจาะฝ้าในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง (ไม่รวมงานเก็บฝ้าและสี) การปฏิบัติงานต้องมีพื้นที่แนวราบขนาด 2-3 ตร.ม. และมีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่องไม่เกิน 3 เมตร กรณีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่อง 3 เมตรขึ้นไป ลูกค้าต้องเตรียมนั่งร้านในการติดตั้ง
  กรณีติดตั้งไม่ได้ เพราะลูกค้าไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทางบริษัทขอคิดค่าเดินทาง 300 บาท/ครั้ง
 2. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง
  กรณีเดินสายไฟและท่อต่างๆ จะเป็นการเดินลอยอุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือส่วนลด
  – กรณีอุปกรณ์ส่วนเกินลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้นๆ
  – กรณีอุปกรณ์ที่นอกมาตรฐานที่แถมมากับสินค้าและใช้ในการติดตั้งไม่คิดค่าแรงราคาอุปกรณ์ที่เกินมาตรฐานข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. การรับประกันการติดตั้ง
  การรับประกันหลังงานติดตั้ง 90 วันและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการบริการตามจริง แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการมาตรฐานของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
  – กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่า จะคิดค่าแรงตามตารางค่าบริการบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจาก ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัท ลูกค้าว่าจ้างหรือให้ช่างติดตั้งของบริษัท ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุใบแจ้งงานโดยไม่ผ่านบริษัท
  หากลูกค้าต้องการใช้บริการอื่นๆเพิ่มเติม กรุณ่ติดต่อศูนย์บริการโทร. 02 274 3434 (อัตโนมัติ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดการจัดส่ง

บริษัทจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  เมื่อมีการสั่งซื้อก่อน 14.00 น. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป
(ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์)

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าฟรี
* เมื่อซื้อสินค้าครบ 4,000 บาท จัดส่งฟรี เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล
* เมื่อซื้อครบ 20,000 บาท จัดส่งฟรี ต่างจัดหวัด โดยสินค้าจะจัดส่งโดยขนส่งนอก สินค้าจะถึงภายใน 3-4 วันทำการ
**หากยอดการสั่งซื้อไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ จะมีค่าใช้จ่าย****
* จัดส่งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าจัดส่ง 400 บาท
* จัดส่งต่างจังหวัด เรียกเก็บตามจำนวนจริง โดยคิดคำนวณตามจำนวนกล่องและพื้นที่ ที่จัดส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฝ่ายบริการหลังการขาย

บริการรับเรื่องแจ้งซ่อมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. เข้าบริการซ่อม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
หยุดทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ กรณีลูกค้าต้องการให้เข้าบริการในวันหยุดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวัน, เวลาในการเข้าบริการ และคิดค่าบริการพิเศษตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด